ביטוח שמשותביטוח שמשות לרכב הוא אינו סוג או פוליסה של ביטוח אלא סעיף הרחבה הכלול בפוליסת הביטוח שאפשר להוסיף לביטוח, שיגן לנו על השמשות הנמצאות על הרכב במקרה של תאונה, נסיון פריצה, וונדליזם, גניבה,  פגם וסדקים, שברים ובמקרים נדירים התנפצות מלאה של השמשות. חלק זה של הרכב הינו חיוני מאד ואין לנסוע איתו במקרה והוא שבור או נסדק ופגום כי זה סכנה גדולה שחס וחלילה יתנפץ ברגע נסיעה לכן לחפש אחרי זגג ושמשה שתתאים לסוג של הרכב ועבודות זגג מקצועי מצריכות מאמץ רב , זמן ובטח עחויות גדולות שאפשר לחסוך ברגע שמבטחים וכוללים את הסעיף הזה לפוליסת הביטוח שלנו.

לרוב, ביטוח שמשות כלול בפוליסת הביטוח המקיף לרכב ביחד עם ביטוח הגרירה, גרירה ושמשות, שהמחיר המתווסף כתוצאה מהוספת סעיף זה אינו משמעותי לכן כדאי מאד לרכוש אותו וברוב המקרים ביטוח מקיף לרכב כולל בתוכו את הסעיף הזה כי הוא ביטוח מקיף ושמשות חלק בלתי נפרד מהרכב. חשוב לשים לב לכך שפוליסת ביטוח מקיף הכוללת ביטוח שמשות איכותית ויעילה מאשר לבקש להוסיף ביטוח שמשות שהרחבה לביטוח המקיף כי זה לא כל כך רלוונטיבמצב של ביטוח מקיף. אך, במקרה ורוכשים ביטוח חובה וביטוח צד ג' סעיף ביטוח שמשות אינו מכוסה מיידית עם רכישתו אלא הוא מתווסף כהרחבה לביטוח צד ג' מה שמוסיף לעלויות של הביטוח.

ברוב המקרים אם לא בכולם ביטוח מקיף לרכב כולל בתוכות ביטוח שמשות וללא תוספת פרמיה, אך בביטוח צד ג' יהיה על המבוטח להוסיף הרחבה זו וזה מעלה את מחיר הפוליסה ומאפשר להחליף את השמשה במרכזי זגגות רכב ספציפיים על חשבון חברת הביטוח. בנוסף, ביטוח שמשות במסגרת צד ג' לא מכסה גג שמש אך בביטוח מקיף כן מכסה זאת. חשוב לבחון את נושא עליית הפרמיה כתוצאה מהפעלת הפוליסה או סעיף הרחבת ביטוח שמשות.