הגנה משפטיתתביעה משפטית מעלה חששות רבות במיוחד אם אתה מהווה כנתבע. כל אחד מאתנו עשוי להימצא במצב של חוסר תשומת לב שתסתיים במצב לא כל כך טוב שיגרום לתביעה משפטית אפילו אם אנחנו בטוחים כמו כולם ש"זה לא יקרה לנו" אך אין לדעת. הגנה משפטית הינו סעיף חשוב מאד ועשוי להיות כלול בביטוח המקיף, אשר הוא זה שמגן על המבוטח ומקנה לו הגנה משפטית מעבירות תנועה ותעבורה שעלולות לגרום לו לצבירת נקודות, תביעות משפטיות, שלילת רשיון שמצריכות ייעוץ או ייצוג משפטי מסודר. חברת הביטוח מתחייבת להגן משפטית על המבוטח ע"י עורך דין תעבורה שממנה על חשבונה למתן הגנה בהליכים פליליים שינקטו נגל המבוטח עקב תאונות דרכים שנגרמו בהן נזקי גוף או רכוש.  במידה וחברת הביטוח אינה ממנה עו"ד דרכה ומטעמה על המבוטח לפנות לעו"ד וחברת הביטוח תהיה מחוייבת לשלם שכר טרחה והוצאות ההגנה עד לגובה גבול אחריותה ולפי שסוכם בפוליסת הביטוח.

 • מה יכול לכלול נספח זה של הגנה משפטית בפוליסת הביטוח ומה הוא יכול לכסות ?
 • כיסוי הליכים משפטיים עד לגובה סכום מוגבל
 • העמדת עו"ד הממונה באמצעות חברת הביטוח לצורך הגנה משפטית על המבוטח או תשלום לעו"ד שיבחר בו המבוטח.
 • ביטוח תשלום של הוצאות הערעור
 • הטיפול בתביעות משפטיות מתנהלות בדרך כלל ע"י חברת הביטוח אשר לוקחת על עצמה את התהליכים המשפטיים עד לסיום התהליך. במידה והתהליך המשפטי יכול להיארך זמן רב וסכום כספי גבוה מהמצויין בפוליסה ומחוץ לגבולותיה של חברת הביטוח , המבטח יהיה רשאי לשלם את הסכום שסוכם במקרה תביעה משפטית לפי הפוליסה ולאחר תשלום סכום זה המבטח יהיה פטור מהמשך ניהול התביעה למעט הוצאות משפט סבירות שהוצאתם.
 • בביטוח אחריות רשאי המבטח לשלם לצד השלישי את תגמולי הביטוח שהמבטח חייב למבוטח, ובלבד שהודיע על כך בכתב למבוטח 30 ימים מראש והמבוטח לא התנגד תוך תקופה זו. כלומר המבטח אינו רשאי לשלם לצד השליש עבור הנזק שנגרם לו עקב התאונה אם אתם מתנגדים לתשלום.
 • תשלום מיסי משפט
 • אגרות ודמי ביול מסמכים
 • העתקות פרטיכל
 • שכר-עדים
 • שכר-מומחים כפי שייקבע על-ידי בית-המשפט או בהתאם לסדרי הדין הפלילי.

פוליסת הביטוח הגנה משפטית מכסה בעיקרון רוב התהליכים המשפטיים שעשויים לקרות כנגד המבוטח כולל עבירות פליליות קלות שמקסימום העונש עבורן יהיה עד 3 שנות מאסר עבור המבוטח. ועבור עבירות פליליות כבדות אשר מקסימום העונש עבורן יהיה מעל 3 שנות מאסר עבור המבוטח.