השתתפות עצמית, כשמה היא, השתתפות של בעל הפוליסה בתשלום סכום מסויים לחברת הביטוח במקרה של נזק והגשת תביעה משפטית. סכום כספי זה נקבע מראש בתנאי הפוליסה של כל חברת ביטוח אשר מגדירה את שיעורי ההשתתפות לפי שיקוליה.

ישנם מצבים שבהם הנזק שנגרם הינו בסכום פחות מהסכום ששולם כהשתתפות עצמית לחברת הביטוח אז עדיף שהמבוטח ישלם אותו מבלי לערב את חברת הביטוח כך הוא ישמור לעצמו את הסכום של ההשתתפות למקרה שחס וחלילה הנזק היה ממש גדול. דוגמא: במקרה ויש למבוטח ביטוח צד ג' או ביטוח מקיף לרכב והנזק שנגרם עקב תאונה לרכב של הצד השלישי עולה סכום של 400 ש"ח למרות שסכום ההשתתפות העצמית הוא 500 ש"ח אז לא כדאי להשתמש בה אלא שהמבוטח ישלם את ה 400ש"ח לצד השלישי וכך הוא ישמור את ההשתתפות העצמית למקרים אחרים שיכול להיות יותר קשים. ובמקרה והנזק שהיה הוא מעל 2000 ש"ח אז המבוטח חייב להשתמש בהשתתפות העצמית כדי שחברת הביטוח תממש את הביטוח ותטפל בכיסוי של הנזק על הרכב השני שנפגע והיא תממש את הסכום של 500ש"ח מה שנקרא ביטול השתתפות עצמית.

לזכור שהשתתפות עצמית הינה ממומשת פעם אחת רק, אז אם חס וחלילה תהיה עוד תאונה המבוטח יהיה חייב לשלם שוב השתתפות עצמית באותו סכום שנקבע מלכתחילה בביטוח אז אם הנזק בפעם השנייה היה 4000ש"ח על המבוטח לשלם שוב 500ש"ח כהשתתפות עצמית על מנת שחברת הביטוח תממן את שאר הנזק ותטפל בתביעה.

ובכן, השתתפות עצמית הינה סעיף הנמצא בכל סוג של ביטוח רכב, חוץ מביטוח חובה. השתתפות זו הינה תשלום סכום מסוים לחברת הביטוח ולפוליסה כך שאם הנזק עולה בפחות מהסכום שנקבע אז על המבוטח לשלם עבור אותו נזק ולא להפעיל את הביטוח לעומת זאת, במקרים בהם הנזק הכולל עולה על הנקבע כסכום ההשתתפות העצמית, חברת הביטוח תהיה מחויבת לשלם את כל הסכום שעלה לתיקון הנזק שנגרם מבלי לחייב את המבוטח לשלם.

בכל מקרה של רכישת פוליסת ביטוח לרכב חשוב לבדוק מול הסוכן ביטוח אם יש אפשרות להוריד במחיר של ההשתתפות העצמית למרות שהיא נקבעת ע"י החברה המבטחת אך ישנם מצבים שבהם הסכום יוזל מאחר ולנהגים זהירים למשל יש פוליסות ביטוח מיוחדים אשר כל אחת יכולה לכלול סעיפים מוזלים ובמיוחד הסעיף הזה של ההשתתפות העצמית. בנוסף לכך שחברות הביטוח יש להן מוסכי הסדר שדרכן החברנ מתקנת ומטפלת בנזקי רכבים מבוטחים ועל כן הן יוכלו להוזיל במחיר כי הן עובדות עם אותם מוסכים על בסיס קבוע ויוכלו לקבל הנחות רבות ומיוחדות שבמקביל הלקוח יהיה מרוצה.

כמו כן כאשר משכירים רכב מחברת השכרת רכב יש לבחון את הפוליסה לעומק ולדעת כמה במקרה הצורך דמי ההשתתפות שלכם.