רכב חילופירכב חילופי הינו שירות מיוחד הנכלל בביטוח רכב מקיף המאפשר אספקת רכב חילופי במקרה והרכב המבוטח מושבת, במוסך הסדר לתיקון אחרי תאונה או נגנב. הרכב החילופי ישמש את הלקוח כדי שיחזור כמה שיותר לחיי השגרה שלו עד לתיקון הרכב שלו או לפתרון הבעיה אשר תהיה. ישנם שלושה מקרים שבהם ניתן לקבל רכב חילופי דרך חברת הביטוח הראשון כאשר הרכב היה מעורב בתאונה חלילה, ואינו כשיר לנסוע בכביש, ניתן ללקוח רכב חילופי עד שהרכב יתוקן והבעי תיפתר. המקרה השני הוא כאשר הרכב נגנב בעליו לא יישארו בלי רכב וימשיכו בשגרה היומית עד שתיפתר הבעיה דרך חברת הביטוח. והמקרה השלישי הוא במצב של טוטל לוס (אובדן מלא) אז יינתן רכב חילופי ללקוח עד שיסודר תשלום הרכב המבוטח.

הרחבה זו של הביטוח נחשבת לאופציה משתלמת וכדאית מאד ברגע שרוכשים ביטוח מקיף לרכב אך בחברות הביטוח ישנו שוני גדול במקרים בהם מסופק רכב חילופי למבוטח ולכל חברה את הזכות לקבוע באיזה מקרים מהשלושה רשאי המבוטח לקבלו, איזה מקרה נותן את הזכות למבוטח לקבל רכב חילופי, גניבת הרכב, תאונה, טוטל לוס וכדומה או שלושת המקרים ביחד.לכן ישנה חשיבות רבה לבחינתו של הביטוח המקיף שבד"כ קבלתו של רכב חילופי יכולה להיעשות במסגרתו, בהתאם לתנאים שונים שנקבעו בו.

במקרים האלו של רכב חילופי חברת הביטוח משאירה את הרכב עד לפיצויו של המבוטח במלוא הסכום של מחיר הרכב כתוצאה מגניבה או טוטל לוס, או החזרת רכבו לאיך שהיה לפני התקלה או התאונה אחרי תשלום מחיר התיקון והטיפול למוסך.

מה עשוי לכלול ביטוח רכב חילופי ?

רכב חילופי עם תיבת הילוכים רגילה או אוטומטית לפי רשיון הנהיגה של בעל הרכב המבוטח, אפשרי שיכלול סוג מנוע ונפח.

רכב פרטי או מסחרי

שירות בכל הארץ

אספקת רכב חילופי עד הבית והחזרתו מהבית ע"י שליח

שירותים של 24 שעות

רכב חילופי חדיש ומאובזר לפי מה שמבקש

ועוד…

כל סעיף של ביטוח רכב חילופי יכול לשנות את מחירו של הביטוח מקיף לרכב לכן אתה תקבל רכב חילופי במקביל למה שחתמת בפוליסה והכל לפי המחיר ששילמת עבור הביטוח וההרחבה מסוג זה.

מבוטח חייב לשמור על תקינות הרכב החלופי ולנהוג לגביו בהתאם לתנאים המפורטים בכתב השירות.